Ouderbegeleiding

Bij een aantal kinderen is ouderbegeleiding een belangrijk onderdeel van de therapie. Sommige ouders zijn hier verbaasd over: 'Het gaat toch niet om mij, maar om mijn kind?'. Als ouder vervult u echter een belangrijke rol in het leven van uw kind. Daarom zijn wij van mening dat ouders betrokken moeten worden bij de hulpverlening. Het is dan ook onze werkwijze dat naast de hulp aan het kind, ook de ouders worden begeleid.

Gesprek met de ouders

Het kan zijn dat het volstaat om tijdens het intake-/evaluatie- of eindgesprek de rol van u als ouder te bespreken. Zo niet, kunnen meerdere gesprekken met u plaatsvinden. Uiteraard gebeurt dit allemaal in overleg met, of op verzoek van uzelf. Wanneer uw kind wordt opgevoed door twee personen, streven wij ernaar dat u beiden deelneemt aan de ouderbegeleiding. In een enkel geval krijgen alléén de ouders begeleiding. Dat komt voor bij ouders die begeleiding wensen bij de opvoeding van hun kind, bij ouders die hulp nodig hebben bij het helpen van hun kind, of bij ouders waarvan het kind heel jong is.

Waar gaat het om bij ouderbegeleiding?

Tijdens de ouderbegeleiding wordt gesproken over uw rol van opvoeder. Dit betekent dat relatieproblemen of persoonlijke problemen alleen aan de orde komen, als deze samenhangen met de problemen die spelen bij  uw kind. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij uw voornaamste doelen. De therapeut spreekt met u af waar de ouderbegeleiding in uw geval op gericht zal zijn. De gesprekken zijn ook bedoeld om te praten over hoe de problemen van uw kind u bezighouden.

Hoe gaat de ouderbegeleiding in zijn werk?

U heeft regelmatig gesprekken met een ouderbegeleider. Hoe vaak deze gesprekken plaatsvinden, wordt in overleg met u vastgesteld. U bespreekt met hem of haar de problemen die u met uw kind ervaart. De ouderbegeleider steunt, adviseert en gaat met u na wat veranderd zou kunnen worden. Soms krijgt u ook een opdracht om thuis uit te voeren. Zo kan u gevraagd worden om iets te onderzoeken, of om iets te veranderen. Als uw kind zelf hulp krijgt, gebeurt dat meestal door een andere hulpverlener. Daar kiezen wij voor, omdat wij het belangrijk vinden dat u en uw kind allebei de kans krijgen om zich volledig te uiten. Beide hulpverleners hebben overleg met elkaar.

Corina Beckers
Praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie
Raadhuisstraat 6b, 5582 JD Waalre
040-2221691        

Op zoek naar een helpende hand (moeite omgang leeftijdsgenoten, (beter) leren inschatten van emoties), zijn we uitgekomen bij Doris.

Het contact was zo gelegd, de intake prettig, helder en duidelijk en, wat het meest van belang is, het klikt erg goed tussen onze zoon (10) en Doris.

Hij gaat graag naar Doris. Tijdens het spelen van een spelletje of lekker niets doen, een praatje maken met elkaar ……, onze zoon mag dat allemaal zelf aangeven en naar gelang zijn behoefte haakt Doris hier feilloos op aan. Zij zoekt samen met onze zoon naar mogelijke oplossingen.
Doordat Doris hem goed begrijpt en onze zoon haar vertrouwt is de bijdrage van deze speltherapie erg waardevol.
Onlangs gaf onze zoon aan dat hij graag voor de vakantie toch nog e.e.a. wilde bespreken met Doris. Knap dat hij dat zelf aangaf en het geeft aan hoe prettig het contact verloopt (Doris heeft ondanks haar drukke agenda, toch op korte termijn tijd kunnen vrijmaken voor deze extra afspraak).

Het tussentijds evaluatiegesprek met ons heeft plaats gevonden in een prettige sfeer. Voorafgaand aan deze afspraak heeft Doris overleg gehad met onze zoon om af te stemmen wat wel en niet met ons gedeeld mocht worden, erg respectvol.

Doris is heel rustig, luistert goed, (ver)oordeelt niet en communiceert open en helder.
Naast haar professionele houding is ze als mens erg gedreven en betrokken. Je kunt op haar rekenen, zowel telefonisch, per e-mail of in een persoonlijk gesprek.

Dank je wel Doris!

– Een blije papa en mama
Dit is een website van Rupz || Beheerder.