Ouderbegeleiding

Bij een aantal kinderen is ouderbegeleiding een belangrijk onderdeel van de therapie. Sommige ouders zijn hier verbaasd over: 'Het gaat toch niet om mij, maar om mijn kind?'. Als ouder vervult u echter een belangrijke rol in het leven van uw kind. Daarom zijn wij van mening dat ouders betrokken moeten worden bij de hulpverlening. Het is dan ook onze werkwijze dat naast de hulp aan het kind, ook de ouders worden begeleid.

Gesprek met de ouders

Het kan zijn dat het volstaat om tijdens het intake-/evaluatie- of eindgesprek de rol van u als ouder te bespreken. Zo niet, kunnen meerdere gesprekken met u plaatsvinden. Uiteraard gebeurt dit allemaal in overleg met, of op verzoek van uzelf. Wanneer uw kind wordt opgevoed door twee personen, streven wij ernaar dat u beiden deelneemt aan de ouderbegeleiding. In een enkel geval krijgen alléén de ouders begeleiding. Dat komt voor bij ouders die begeleiding wensen bij de opvoeding van hun kind, bij ouders die hulp nodig hebben bij het helpen van hun kind, of bij ouders waarvan het kind heel jong is.

Waar gaat het om bij ouderbegeleiding?

Tijdens de ouderbegeleiding wordt gesproken over uw rol van opvoeder. Dit betekent dat relatieproblemen of persoonlijke problemen alleen aan de orde komen, als deze samenhangen met de problemen die spelen bij  uw kind. We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij uw voornaamste doelen. De therapeut spreekt met u af waar de ouderbegeleiding in uw geval op gericht zal zijn. De gesprekken zijn ook bedoeld om te praten over hoe de problemen van uw kind u bezighouden.

Hoe gaat de ouderbegeleiding in zijn werk?

U heeft regelmatig gesprekken met een ouderbegeleider. Hoe vaak deze gesprekken plaatsvinden, wordt in overleg met u vastgesteld. U bespreekt met hem of haar de problemen die u met uw kind ervaart. De ouderbegeleider steunt, adviseert en gaat met u na wat veranderd zou kunnen worden. Soms krijgt u ook een opdracht om thuis uit te voeren. Zo kan u gevraagd worden om iets te onderzoeken, of om iets te veranderen. Als uw kind zelf hulp krijgt, gebeurt dat meestal door een andere hulpverlener. Daar kiezen wij voor, omdat wij het belangrijk vinden dat u en uw kind allebei de kans krijgen om zich volledig te uiten. Beide hulpverleners hebben overleg met elkaar.

Corina Beckers
Praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie
Raadhuisstraat 6, 5582 JD Waalre
040-2221691        

Ik ben bijzonder tevreden over de zeer professionele hulp die mijn dochter heeft gehad! Haar belang is altijd voorop gesteld, en mijn dochter vond een erg fijn luisterend oor. Ook de terugkoppeling naar ons ouders is goed. Dankzij de therapie hebben wij onze dochter weer terug!

– Tanja
Dit is een website van Fly Webservices || Beheerder