Therapeut

 

 

Pasfoto Corina.jpg

Corina Beckers

Integratief Kindertherapeut


Ik ben Corina Beckers gekwalificeerd integratief kindertherapeut. Ik ben opgeleid aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie.

De opleiding tot Integratief Kindertherapeut is een vierjarige post-HBO-opleiding. Daarnaast heb ik na vierjarige studie mijn ECP certificaat behaald. Tevens heb ik de opleiding specialisatie puber- en jongeren therapie met goed gevolgd afgerond en mijn diploma behaald.
Het vak van therapeut is een levendig vak; naast het werk in de praktijk volg ik regelmatig bijscholingen en workshops.

Ik werk met heel veel plezier met kinderen, die extra hulp kunnen gebruiken, omdat zij moeite hebben met bepaalde situaties, niet lekker in hun vel zitten of door omstandigheden uit evenwicht zijn geraakt.

Ik ga uit van de kracht en hulpbronnen van het kind. Spelenderwijs werken uw kind en ik naar de oplossing toe, die al in het kind aanwezig is.
Het kind kan het, weet het en doet het.

In mijn behandeling maak ik gebruik van: therapeutisch spel, drama, visualisatie en imaginatie, metaforen, projectiemateriaal, muziek en creatief materiaal. Er wordt volop gespeeld, zodat uw kind datgene ervaart en leert wat het nodig heeft om op eigen kracht en met eigen wijsheid verder te gaan.

Ik ben aangesloten bij de VIT (Vereniging voor Integraal Therapeuten), RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en S.C.A.G. (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg). De VIT en de RBCZ zijn erkende beroepsverenigingen.

 

Corina Beckers
Praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie
Raadhuisstraat 6, 5582 JD Waalre
040-2221691        

Ik ervaar deze praktijk als zijnde zeer betrouwbaar en professioneel. Altijd bereikbaar, telefonisch of per mail. Kinderen staan hier echt op nummer een! Als er onderwerpen zijn waarover gesproken moet worden, is daar altijd ruimte voor en er wordt altijd vanuit het kind gedacht. Ik zeg; ga zo door!

– klijnsmit
Dit is een website van Fly Webservices || Beheerder