Veelgestelde vragen

Wordt de therapie vergoed?
Hoe lang duurt een volledige therapie-behandeling?
Wat gebeurt er in een sessie?
Wordt er een dossier aangemaakt?
Worden ouders op de hoogte gehouden?
Moeten beide ouders toestemming geven voor therapie?
Slaagt een therapie altijd?

Wordt de therapie vergoed door de verzekering?

Als praktijk hebben we met een aantal gemeentes een contract. Dat wil zeggen dat de behandeling vergoed wordt door de gemeente waar u woont tot en met de leeftijd van 18 jaar. Hiervoor is altijd een verwijzing van de huisarts nodig. De gemeente is dan op de hoogte dat uw kind in behandeling is maar zij zijn niet bekend met de inhoudelijke informatie van de behandeling.

Ook kan de therapie betaald worden door de verzekering. Iedere verzekeringsmaatschappij vergoedt de therapie op een andere manier. De therapie wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Binnen de aanvullende verzekering valt de therapie onder ‘alternatieve geneeswijzen’. Op uw polisvoorwaarden kunt u exact zien hoeveel u per persoon per jaar vergoed krijgt. De beroepsverenigingen waar onze praktijk bij is aangesloten, is de Vereniging Integraal Therapeuten (VIT). Op de website van uw verzekeringsmaatschappij kunt u zien of deze vereniging erkend wordt. De manier waarop de therapie betaald gaat worden, bespreken we bij de telefonische aanmelding.


Hoelang duurt een volledige therapie-behandeling?

Gemiddeld hebben kinderen, jongeren en jong-volwassenen ongeveer vijf á tien sessies nodig. Of uw kind meer of minder begeleiding nodig heeft, is afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Kinderen bepalen vaak zelf wanneer een sessie plaatsvindt. De meesten hebben eens in de één of twee weken een afspraak. Het is echter ook mogelijk om eens in de vijf of zes weken naar de praktijk te komen voor ondersteuning of om even bij te praten.

Wat gebeurt er in een sessie?

Iedere sessie is afhankelijk van uw kind, en daarom uniek. Er is geen vooropgezet programma. Soms praten we, andere keren speelt, tekent of verkleedt het kind zich. Jongeren hebben vaak de behoefte om te praten over kwesties die hun bezighouden. Maar over het algemeen uit iedereen zich op een andere manier. Bovendien kan de wijze waarop dit plaatsvindt per sessie verschillen. Meer over de sessies leest u hier [link naar pagina 'Voor kinderen om zelf te lezen'].  

Wordt er een dossier aangemaakt?

Iedere therapeut heeft een werkdossier dat aantekeningen over de kinderen, verslagen van sessies of rapporten van andere behandelaars bevat. Dit dossier wordt veilig opgeborgen in een afgesloten kast, nergens geregistreerd en blijft in (het bezit van) de praktijk. Het dossier wordt níet gedeeld met derden, tenzij u of uw kind dit nadrukkelijk verzoekt.

Worden ouders op de hoogte gehouden?

U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de therapie, maar inhoudelijke zaken worden alleen besproken met toestemming van uw kind. Aan het begin van de behandeling vindt er een intakegesprek plaats, na een aantal sessies een evaluatiegesprek en ten slotte een eindgesprek. Mochten er in de tussentijd belangrijke kwesties naar voren komen, dan neemt de therapeut met toestemming van uw kind contact met u op.

Moeten beide ouders toestemming geven voor therapie?

Wanneer een kind jonger is dan zestien jaar, moeten beide ouders schriftelijk toestemming geven voor de therapie. Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft over het kind, dan volstaat toestemming van de gezaghebbend ouder. Als er geen contact is tussen de ouders, kan de therapeut contact opnemen met de andere ouder voor toestemming. Lees meer over gescheiden ouders en therapie.

Slaagt een therapie altijd?

Het slagen van de therapie is afhankelijk van meerdere factoren. Van de aard van het probleem bijvoorbeeld, de bereidheid van uw kind om mee te werken, het feit of dat uw kind zich veilig of prettig voelt bij de therapeut, en zijn of haar leefomgeving. Een onveilige leefomgeving of een gezinssituatie met veel conflicten, benadeelt de therapie. Wanneer de ouders en therapeut samenwerken om de leefwereld van het kind zo fijn mogelijk te maken, heeft de therapie uiteraard meer kans van slagen. Meestal krijgt de therapeut tijdens de eerste of tweede sessie al een goed beeld van uw kind en zijn of haar persoonlijke situatie. Deze bevindingen worden vervolgens met u en uw kind besproken.   

Corina Beckers
Praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie
Raadhuisstraat 6, 5582 JD Waalre
040-2221691        

Ik ben bijzonder tevreden over de zeer professionele hulp die mijn dochter heeft gehad! Haar belang is altijd voorop gesteld, en mijn dochter vond een erg fijn luisterend oor. Ook de terugkoppeling naar ons ouders is goed. Dankzij de therapie hebben wij onze dochter weer terug!

– Tanja
Dit is een website van Fly Webservices || Beheerder