Veelgestelde vragen

Wordt de therapie vergoed door de verzekering?
Hoe lang duurt een volledige therapie-behandeling?
Wat gebeurt er in een sessie?
Wordt er een dossier aangemaakt?
Worden ouders op de hoogte gehouden?
Moeten beide ouders toestemming geven voor therapie?
Slaagt een therapie altijd?

Wordt de therapie vergoed door de verzekering?

Iedere verzekeringsmaatschappij vergoedt de therapie op een andere manier. Soms wordt het uit het basispakket vergoed, en soms vanuit de aanvullende verzekering. Binnen de aanvullende verzekering valt de therapie onder ‘alternatieve geneeswijzen’. Op uw polisvoorwaarden kunt u exact zien hoeveel u per persoon per jaar vergoed krijgt. De beroepsverenigingen waar onze praktijk bij is aangesloten, is de Vereniging Integraal Therapeuten (VIT), en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP). Op de website van uw verzekeringsmaatschappij kunt u zien of deze vereniging erkend wordt. De manier waarop de therapie betaald gaat worden, bespreken we bij de telefonische aanmelding.


Hoelang duurt een volledige therapie-behandeling?

Gemiddeld hebben kinderen, jongeren en jong-volwassenen ongeveer vijf á tien sessies nodig. Of uw kind meer of minder begeleiding nodig heeft, is afhankelijk van zijn of haar persoonlijke situatie. Kinderen bepalen vaak zelf wanneer een sessie plaatsvindt. De meesten hebben eens in de één of twee weken een afspraak. Het is echter ook mogelijk om eens in de vijf of zes weken naar de praktijk te komen voor ondersteuning of om even bij te praten.

Wat gebeurt er in een sessie?

Iedere sessie is afhankelijk van uw kind, en daarom uniek. Er is geen vooropgezet programma. Soms praten we, andere keren speelt, tekent of verkleedt het kind zich. Jongeren hebben vaak de behoefte om te praten over kwesties die hun bezighouden. Maar over het algemeen uit iedereen zich op een andere manier. Bovendien kan de wijze waarop dit plaatsvindt per sessie verschillen. Meer over de sessies leest u hier [link naar pagina 'Voor kinderen om zelf te lezen'].  

Wordt er een dossier aangemaakt?

Iedere therapeut heeft een werkdossier dat aantekeningen over de kinderen, verslagen van sessies of rapporten van andere behandelaars bevat. Dit dossier wordt veilig opgeborgen in een afgesloten kast, nergens geregistreerd en blijft in (het bezit van) de praktijk. Het dossier wordt níet gedeeld met derden, tenzij u of uw kind dit nadrukkelijk verzoekt.

Worden ouders op de hoogte gehouden?

U wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de therapie, maar inhoudelijke zaken worden alleen besproken met toestemming van uw kind. Aan het begin van de behandeling vindt er een intakegesprek plaats, na een aantal sessies een evaluatiegesprek en ten slotte een eindgesprek. Mochten er in de tussentijd belangrijke kwesties naar voren komen, dan neemt de therapeut met toestemming van uw kind contact met u op.

Moeten beide ouders toestemming geven voor therapie?

Wanneer een kind jonger is dan zestien jaar, moeten beide ouders schriftelijk toestemming geven voor de therapie. Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft over het kind, dan volstaat toestemming van de gezaghebbend ouder. Als er geen contact is tussen de ouders, kan de therapeut contact opnemen met de andere ouder voor toestemming. Lees meer over gescheiden ouders en therapie.

Slaagt een therapie altijd?

Het slagen van de therapie is afhankelijk van meerdere factoren. Van de aard van het probleem bijvoorbeeld, de bereidheid van uw kind om mee te werken, het feit of dat uw kind zich veilig of prettig voelt bij de therapeut, en zijn of haar leefomgeving. Een onveilige leefomgeving of een gezinssituatie met veel conflicten, benadeelt de therapie. Wanneer de ouders en therapeut samenwerken om de leefwereld van het kind zo fijn mogelijk te maken, heeft de therapie uiteraard meer kans van slagen. Meestal krijgt de therapeut tijdens de eerste of tweede sessie al een goed beeld van uw kind en zijn of haar persoonlijke situatie. Deze bevindingen worden vervolgens met u en uw kind besproken.   

Doris Marquet
Praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie
Raadhuisstraat 6b, 5582 JD Waalre
040-2221691        

Op zoek naar een helpende hand (moeite omgang leeftijdsgenoten, (beter) leren inschatten van emoties), zijn we uitgekomen bij Doris.

Het contact was zo gelegd, de intake prettig, helder en duidelijk en, wat het meest van belang is, het klikt erg goed tussen onze zoon (10) en Doris.

Hij gaat graag naar Doris. Tijdens het spelen van een spelletje of lekker niets doen, een praatje maken met elkaar ……, onze zoon mag dat allemaal zelf aangeven en naar gelang zijn behoefte haakt Doris hier feilloos op aan. Zij zoekt samen met onze zoon naar mogelijke oplossingen.
Doordat Doris hem goed begrijpt en onze zoon haar vertrouwt is de bijdrage van deze speltherapie erg waardevol.
Onlangs gaf onze zoon aan dat hij graag voor de vakantie toch nog e.e.a. wilde bespreken met Doris. Knap dat hij dat zelf aangaf en het geeft aan hoe prettig het contact verloopt (Doris heeft ondanks haar drukke agenda, toch op korte termijn tijd kunnen vrijmaken voor deze extra afspraak).

Het tussentijds evaluatiegesprek met ons heeft plaats gevonden in een prettige sfeer. Voorafgaand aan deze afspraak heeft Doris overleg gehad met onze zoon om af te stemmen wat wel en niet met ons gedeeld mocht worden, erg respectvol.

Doris is heel rustig, luistert goed, (ver)oordeelt niet en communiceert open en helder.
Naast haar professionele houding is ze als mens erg gedreven en betrokken. Je kunt op haar rekenen, zowel telefonisch, per e-mail of in een persoonlijk gesprek.

Dank je wel Doris!

– Een blije papa en mama
Dit is een website van Rupz || Beheerder.