De werkwijze van de praktijk

U kunt uw kind op eigen initiatief, of na verwijzing van bijvoorbeeld de leerkracht of arts aanmelden. Jongeren vanaf zestien jaar mogen zich zonder toestemming van de ouder(s) aanmelden voor de therapie.

Intakegesprek

Op basis van een vooraf toegestuurde vragenlijst, volgt na aanmelding een intakegesprek tussen de ouders en de therapeut. U heeft een gesprek met de therapeut die het beste aansluit bij de problematiek van uw kind. In het intakegesprek kunt u belangrijke informatie geven over uw kind, en uw kijk geven op de mogelijke oorzaak van het probleem. In overleg wordt besproken wat de beste behandelmethode is voor uw kind.

Rol van de ouders

Na een aantal sessies vindt een oudergesprek plaats. Daarin wordt het proces besproken en eventuele communicatie- en/of begeleidingsadviezen gegeven. Inhoudelijke zaken worden pas verteld, nádat uw kind hiervoor toestemming heeft gegeven. Aan de hand van de persoonlijke situatie van uw kind, bepalen we in welke mate we werken met de ouders, en of we contact opnemen met andere belangrijke personen zoals de leerkracht. Uiteraard benaderen we andere personen alleen met goedkeuring van u en uw kind.

NB: het is ook mogelijk om één of meerdere oudergesprekken aan te vragen, zonder dat uw kind in therapie komt. Soms volstaat het ontvangen van adviezen bij het oplossen van het probleem.

Sessies

Kinderen geven het moment van afronding vaak zelf aan. Soms is een therapie met een paar sessies klaar, soms duurt het langer. Wij streven ernaar de behandeling kort te laten duren.

Klachten

Alle kindertherapeuten, aangesloten bij de VIT (Vereniging voor Integraal Therapeuten), zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode en Meldcode van de kindertherapeut. Zij vallen onder het Klachtrecht van de VIT (www.vit-therapeuten.nl), en de geschilleninstantie SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg) én onder het Tuchtrecht van de koepel waarbij de kindertherapeut is aangesloten. Dit is RBCZ én de NAP.

Bij klachten over het handelen van de therapeut, bijv. als deze zich niet houdt aan de algemene gedragsregels, dan kunt u een klacht indienen. De klacht dient in eerste instantie aan de therapeut zelf voorgelegd te worden, c.q. met haar besproken te worden. lukt het niet om de klacht onderling en naar ieders tevredenheid op te lossen, dan kan de klacht schriftelijk ingediend worden bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging VIT (zie www.vit-therapeuten.nl) Bij ernstige klachten over het optreden van de therapeut, kunt u een klacht indienen onder het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrechtspraak NAP (www.tuchtrechtspraak-nap.nl)

Doris Marquet
Praktijk voor Kinder- en Jeugdtherapie
Raadhuisstraat 6b, 5582 JD Waalre
040-2221691        

De begeleiding van Doris is het afgelopen jaar erg waardevol gebleken voor onze oudste zoon. Na een aantal vervelende logeerervaringen werd de angst om te gaan logeren steeds groter. Omdat hij zich zo druk maakte werd hij ziek tijdens een weekend waarbij hij bij andere mensen zou slapen en daarna werd de angst om ziek te worden zo groot dat hij zelfs enkele dagen niet naar school wilde.
Doris heeft hem stap voor stap begeleid bij het onder ogen zien van deze angst en het systeem dat hier aan ten grondslag lag. Nu, aan het einde de van groep 8, heeft hij net zijn schoolkamp meegemaakt. Spannend maar hij is gebleven! Hij geeft aan een leuke tijd gehad te hebben. De twee slaapfeesten die daarna ingepland stonden wilde hij ook niet missen en deze zijn prima verlopen.
Doris, bedankt voor je hulp! Het is voor onze zoon erg waardevol gebleken om naast zijn ouders nog een andere volwassene te hebben die hij kan vertrouwen en die hem begrijpt.

– Martine
Dit is een website van Rupz || Beheerder.